Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group

Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 133 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 492-694 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 28 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 100-300 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 409 300 (m2)
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
YÊU CẦU GỌI LẠI