Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group

Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 6000 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ:
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 40,47 ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 210-500m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 3.44ha
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: n/a
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 93 căn
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 500 m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Quy mô: 7.725,51m2
Công Ty CP BĐS Bắc Trung Bộ - Thành Viên Đất Xanh Group Diện tích căn hộ: 71.24-156,48 m2
YÊU CẦU GỌI LẠI