Những điều thú vị về ngày lễ ông Công ông Táo có thể bạn chưa biết

16/01/2020 1353 1353

Mỗi năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, mỗi gia đình lại soạn sửa để làm lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời. Đây là thời khắc rất thiêng liêng, ý nghĩa trong năm.

YÊU CẦU GỌI LẠI